Jubilarissen

Leden die al langdurig lid zijn, moeten worden gekoesterd. Deze leden zijn Crescendo trouw gebleven, ook in moeilijkere jaren. Velen van hen zetten zich daarbij als vrijwilliger in voor de vereniging.
Onze jubilarissen worden op de jaarvergadering in het zonnetje gezet. Met anecdotes en een op maat gemaakt gedicht, worden zij toegesproken en ontvangen daarna het bondsspeldje, een certificaat en bloemen.

Huldiging jubilarisen

Datum: 08-04-2019
Locatie: Clubgebouw Crescendo

Tot erelid zijn benoemd Cor Schavemaker en Cor van Gelderen. Cor en Cor zijn al meer dan 60 jaar lid en dat wordt zeer gewaardeerd!
Gehuldigd zijn Jan Bak, Brita Kroon, Thea Schavemaker en David Kroon vanwege hun 25 jarig lidmaatschap.
Gehuldigd is Nico Nootebos vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap.

Traditioneel worden de jubilarissen persoonlijk en op een ludieke manier toegesproken en dit zorgde weer voor mooie en hilarische momenten.

Allen van harte gefeliciteerd!