Jubilarissen

Wij zijn trots op al onze leden, maar mensen die al jarenlang lid zijn van Crescendo moeten worden gekoesterd! Velen van hen zetten zich als vrijwilliger in voor de vereniging. Onze jubilarissen worden op de jaarvergadering in het zonnetje gezet.  Met anekdotes worden zij toegesproken en ontvangen het bondsspeldje, een certificaat en bloemen.

Een feestelijke gebeurtenis!

Huldiging jubilarisen

Datum: 11-10-2021
Locatie: Clubgebouw Crescendo

Gehuldigd zijn Cor Schavemaker en Sjaak Steen. Cor en Sjaak zijn 65 jaar lid en dat wordt zeer gewaardeerd!
Eveneens zijn gehuldigd Marieke Steen en Margreet Laan vanwege hun 25 jarig lidmaatschap en waar de club natuurlijk zeer blij mee is.

Traditioneel worden de jubilarissen persoonlijk en op een ludieke manier toegesproken en dit zorgde weer voor mooie en hilarische momenten.

Allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren bij de club!