Uitloting obligaties

Voor de periode 2023 tot en met 2033 heeft Crescendo een obligatielening uitgeschreven. Jaarlijks worden er obligatienummers getrokken tijdens de algemene ledenvergadering. De getrokken nummers hebben recht op terugbetaling van het geleende bedrag. Om deze terugbetaling te initiëren dient de obligatie aangeboden te worden bij het bestuur binnen een periode van zes maanden na trekking van het obligatienummer.

Hieronder treft u de nummers en de datum waarop deze zijn uitgeloot: